Menu Sluiten

Privacyverklaring

Over ons Privacybeleid

Wij geven veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening van TBT. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/11/2021.  Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Persoonsgegevens

TBT verwerkt persoonsgegevens vanwege onze diensten waar je gebruik van maakt en via deze manier die aan ons verstrekt. Wij verwerken het volgende:

  • Voor -en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

 

Doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan bijvoorbeeld een boekhoudkundige en om aan overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Welke gegevens delen wij

Hosting
De hosting van onze website en emailsysteem hebben wij niet in ons eigen bezit.

Betaalproviders
Onze betalingen gaan langs een betalingsprovider. Zij geven ons het bestelnummer door, naam, adresgegevens, contactgegevens en het IP adres wanneer er een order geplaatst is. Dit is noodzakelijk om betalingen te kunnen verwerken.

Gegevens wijzigen

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan via je online account op www.triatlonbruggeteam.be of via een email naar onze klantenservice op triatlonbruggeteam@gmail.com

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zolang je lid van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Contactgegevens

Triatlon Brugge Team vzw
BTW BE0642699630

Maatschappelijke zetel en facturatie :
Zwanestuk 19
BE- 8000 Brugge

Bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
triatlonbruggeteam@gmail.com

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.